9.9.2023 20:30


První díl historie: Jak to vlastně začalo?

10.05.2018

Možná si kladete otázku: Proč fontána a proč právě v Ratměřicích? Tak tedy...

Už od svého založení v roce 1929 patřil Sbor dobrovolných hasičů h hybatelům společenského a kulturního života v naší vesnici. Připomeňme například činnost divadelního spolku, pořádání hasičských cvičení, masopustů, zábav, plesů a jiných veselic. I ve druhé polovině 20. Století ratměřičtí hasiči tuto činnost dále rozvíjeli přes nelehkou dobu politických tlaků v duchu sousedství, kamarádství a zachování tradic.


Naše současná generace hasičů a hasiček se koncem 90. let snažila co nejlépe navázat na předchozí práci sboru. Nově jsme začali pro děti organizovat pouťové odpoledne s hasiči. První ročníky jsme pojali spíše jako dětské dny a v dalších letech jsme organizovali mezigenerační soutěžení v požárním útoku. V roce 2002 jsme předvedli zrekonstruovanou koňskou stříkačku při hašení makety dřevěného domku. Přesto se program pouťového odpoledne se svým způsobem každoročně opakoval a pomalu se vyčerpával. V roce 2005 jsme ho proto zpestřili o dálkový přenos vody kolem Ratměřic s cílem na návsi.

Všem bylo ale jasné, že potřebujeme nový impulz a změnu.

O pořádání hasičské fontány jsme se bavili ve sboru již několik let dozadu, ale stále jsme měli obavy z technické náročnosti. Jediný, kdo měl reálnou představu o této akci, byl velitel sboru P. Vosátka, a to díky internetu, který nebyl v tu chvíli vůbec samozřejmostí.

Zlomem v našem myšlení byl 1. ročník Hasičského dne na Konopišti, kde jsme shlédli vystoupení příbramských hasičů se svou verzí fontány. V té byli shromážděni hasiči v kruhu kolem centrální proudnice. Z důvodu našich menších možností ať personálních či technických jsme fontánu zamýšleli provádět v jedné řadě rovnoběžně s diváky jako v divadle. V šesti mužích jsme zkusili několik základních figur na rybníku Jordánek a shodli se, že to půjde. Jordánek se nakonec kvůli horší infrastruktuře nestal naší scénou, akci jsme začali připravovat na tenkrát dosti zarostlém rybníce Lazna.

Nakonec o ratměřické pouti 2006 vystoupilo osm statečných hasičů v nových zásahových oblecích před 300 zvědavými diváky z naší obce a nejbližšího okolí. Celkové provedení dále zajišťoval strojník P. Jelínek, který obsluhoval dalších pět stabilních proudů, zvukař a režisér – dirigent tehdy ještě stojící na čepu rybníka. Průvodní slova se ujal realizátor Galerie na plotě V. Vondrejs a dnes již třináctiletá akce začala.

 


Kudyznudy.cz - tipy na výlet